<----

Obsah

---->

Eucharistie

O Eucharistii a mši svaté řekl Ježíš Lucii z Francie : (12) „Často jsem k tobě hovořil o Evangeliu a kříži a ukázal jsem ti, jaký vztah mezi nimi je. Dnes k tobě budu promlouvat o Eucharistii a kříži. O mé svaté mši, oběti lásky. O dvou darech mého Srdce, spojených do jednoho a téhož daru a téhož bláznovství lásky, které dalo vzniknout mši svaté.

Proč mše svatá? Protože svatá nabídka svaté Oběti.Moje mše, věčná oběť, svatá obětní nabídka. A oni z ní činí věčnou hostinu!Slavíte Zelený čtvrtek a zastavujete se před Velkým pátkem, před křížem! Ale, mé děti, vy na všechno zapomínáte, jednáte špatně, ničíte … Eucharistie a kříž jdou společně, neoddělujte je!

Zůstáváte u Zeleného čtvrtku, tohoto krásného odhalení mé lásky. Ale pokračujte, jděte až k večeruVelkého pátku, tohoto stejně krásného odhalení mé lásky.Následujte mě až do konce! Z večeřadla mě doprovázejte až na Kalvárii. Nezastavujte se na cestě, neztrácejte směr! Neodcházejte ode mne, zabloudíte! Neopouštějte mě, nedesertujte! Buďte mými Jany, všichni buďte mými apoštoly lásky, se mnou na Kalvárii, všichni na Kalvárii!Řekl jsem Vám, abyste cestu Evangelia prošli až do konce, abyste šli až ke kříži, k velkému mystériuVykoupení, které tuto cestu uzavírá.

Stejně tak vám říkám : jděte až na konec! To znamená až k dokonání Eucharistie, až ke kříži …Nezůstávejte na slavnosti, pijte kalich bolesti!Toto je moje mše, neustále opakovaná mše. Neoddělujte Eucharistii a kříž!Tak jako je kříž ukončením, pečetí Evangelia, je kříž i ukončením, pečetí Eucharistie. Ať už tomu chcete nebo ne, můj kříž je vždycky zde a nikdo na tom nic nezmění. Popírat ho je bláhovost.

Opět vám ukazuji Satanovu štěrbinu, který vás klame a všude proniká. Ale já jsem řekl : Satan se bojí kříže! A to stačí, to by vás mělo osvítit. Následujte můj kříž. Kříž neklame. Vede. Ano, můj kříž je světlo a pravda. A to on všechny věci urovná na své místo. To on vás opět zachrání tím, že vyloučí všechny falešné doktríny, falešné interpretace mého učení a mých skutků.

Kříž svým světlem ozařuje Evangelium.
Kříž svým světlem ozařuje Eucharistii.

Je to kříž světla a lásky. Vede vás a spasí vás. Kříž vadí jen duchům nečistým …

Duch Svatý povládne až tehdy, až bude vládnout doktrína kříže.

Kříž, světlo světa, znovu ustanoví mši svatou ve vší její čistotě, pravdě, jako svatou oběť kříže. Není mše splynutím Eucharistie a kříže?

Duch mše je duchem kříže. Kříž znovu ustanoví Evangelium v celé jeho pravdě, a Duch Svatý, kterýje duchem kříže, zavládne prostřednictvím opět nalezené pravdy kříže.

Takto bude ustanovena moje vláda, vláda mého Srdce …Vidíš tedy, jak Evangelium a Eucharistie jsou díly Svaté Trojice. V obou se nachází věčné spojenílásky Svaté Trojice. Pak i vidíš, jak je to závažné, hýbe-li se jimi, nebo jsou-li upravovány. To jakoby se chtělo hýbat samotným Bohem.

Nechť jsou Evangelium a Eucharistie znovu ustaveny v jejich pravdě kříže – a Bůh bude vládnout.Opakuji ti, že Bůh nebude vládnout, dokud nebudou tyto pravdy.Doktrína kříže je především doktrínou oběti, daru. To je ona doktrína Evangelia a nalezneš ji také v Eucharistii. Ano, Evangelium a Eucharistie mají stejnou doktrínu. Dnes však z mé svaté mše tuto pravdu, tuto doktrínu kříže, která vytváří skutečnost a velikost mše, odstranili. Oběť, nabídka Syna a s ním spojených údů jeho mystického Těla do jediné obětní nabídky Otci.

Vidíš, jak je to vážné? Z mé věčné oběti učinili věčnou hostinu.Kde je tam oběť?Kde je tam duch kříže?Otec je samý hněv …Změnili podstatu, velikost, hodnotu Eucharistie. Změnili i jejího ducha, který je duchem kříže a přizpůsobili ho duchu světa. Vidíš, jak je to vážné, velmi vážné! Pro toto bych měl svět rozdrtit.

Duch Boží je ze světa vyhnán duchem Satanovým. Nyní je třeba vyhnat ducha Satanova DuchemBožím, a tak světu vrátit Ducha a jeho dary, které jsou samou láskou.Vysmívají se mému Srdci, pohrdají mými dary, vysmívají se mé lásce, vyhánějí mého Ducha. A pohleďte! Výsledkem je smutný duch dnešního světa, zaviňující utrpení tolika lidí.

Ale co si vlastně lidé myslí? A jak dlouho má podle nich Bůh čekat? Nevrátí-li se k pravdě lidé,vrátí se k ní Bůh. Neboť Bůh je pravda. Ale bude to bolet. Velice bolet.Nechť vládne kříž, to znamená jeho doktrína! A svět opět nalezne pokoj, opravdový pokoj Boží.Mše, splynutí Eucharistie a kříže.

Svatá oběť mše, svatá oběť kříže.Když jste přítomni na mši svaté, uveďte se do přítomnosti vašeho Ježíše, umírajícího na kříži. Přeneste se na Golgotu. Tam se Ježíš nabízí jako oběť svému Otci, aby vykoupil svět. Ve mši svaté se Ježíš vždycky jako oběť nabízí Otci, aby vykoupil svět. To není symbol, mé děti, ale pravda, skutečnost, ale nekrvavá.Moje mše svatá, to je pravda kříže. Bez kříže, bez ducha kříže mše není ničím. V otcových očích nepředstavuje nic, nemá žádnou výkupnou hodnotu. Odejmete-li jí pečeť, jíž je kříž, to znamená nabídka oběti, nezůstane Vám nic.

Mé drahé děti, chci s vámi obnovit svou svatou mši, s vámi, malé oběti mého Srdce, spojené s velkou a svatou Obětí : Ježíšem v jediné a téže oběti lásky Otci.

Smlouva lásky s mým Srdcem dá rozkvést mému Evangeliu.

Smlouva lásky s mým Srdcem dá rozkvést mé mši svaté, daru mého Srdce … “

<----

Obsah

---->

inserted by FC2 system